Comunicarea de către instanţă a actelor de procedură și documentelor în format electronic

Beneficii

  • Recepționați instantaneu comunicările, citațiile, adresele emise de instanță, precum și diversele înscrisuri depuse la dosarul în care dumneavoastră sunteți parte ori aveți calitatea de reprezentant legal sau convențional (mandatar, procurator, avocat ales, consilier juridic, administrator etc.).
  • Eliminați intermediarii (serviciile poștale) atunci când primiți comunicări din partea instanței de judecată. Evitați astfel multe inconveniente: întârzierea inerentă serviciilor poștale, citații pierdute sau sustrase din cutia poștală, lipsa destinatarului de la domiciliu sau sediu, returnarea corespondenței către instanță, deplasarea dumneavoastră către instanță pentru ridicarea acesteia.
  • Evitați deplasarea la serviciul de taxe și impozite locale din localitatea de domiciliu sau sediu pentru achitarea taxelor judiciare de timbru necesare pentru obținerea de fotocopii ale documentelor existente la dosar, deoarece puteți imprima documentul direct la domiciliul sau sediul dumneavoastră.
  • Aveți siguranța că dumneavoastră și celorlalte părți li s-a comunicat un anumit document. Când o parte vizualizează prima dată documentul comunicat electronic, sistemul informatic generează o confirmare a comunicării ce va fi atașată la dosarul cauzei.

Vă recomandăm să selectați și opțiunea de comunicare electronică a actelor de procedură și a documentelor în cererea de acces la dosarul electronic prin marcarea cu „X” a opţiunii de la punctul 2.

imagine opțiune comunicare

Instrucțiunii completare cerere comunicare cerere de consultare a dosarului electronic și comunicare a actelor de procedură în format electronic.

Exemple comunicare

Exemplu e-mail trimis de instanță

imagine email citatie

Prin deschiderea link-ului din email este confirmată primirea citației sau comunicării. În fereastra astfel deschisă se poate vizualiza citația/comunicarea și documentele atașate. Documentele emise de instanță sunt in format pdf, semnate electronic cu semnătura instanței.

Exemplu citație:

imagine citatie

Exemplu comunicare:

imagine citatie

Instrucțiunii completare cerere comunicare cerere de consultare a dosarului electronic și comunicare a actelor de procedură în format electronic.